Архив 2011

Медицински университет – София обявява:

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година със срок за подаване на документите от 03 януари 2011 г. до 03 февруари 2011 г.:

ГРАНТ ‘2011

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук  за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ - София

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук  за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2011 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук

Документите се подават в Ректората на Медицински университет – София, отдел „Наука”, стая 13 на 12 етаж в Центъра по хигиена най-късно до 03.02.2011 г. вкл. в запечатан плик.

Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева и Юлия Атанасова.
 

 

ГРАНТ 2011

Медицински университет – София обявява КОНКУРС ГРАНТ ‘2011

за научни екипи, ръководени от член на академичния състав, базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност) за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.
Срок за подаване на документите от 14 март 2011 г. до 15 април 2011 г. вкл. Предоставяме:

УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите ОТ  ТУК

    Документите се подават в Ректората на Медицински университет – София, отдел „Наука”, стая 13 на 12 етаж в сградата на НЦООЗ (Центъра по хигиена) най-късно до 15.04.2011 г. – 16,00 часа в запечатан плик.
Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева и Юлия Атанасова.
 

КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2011»

Медицински университет – София обявява КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2011» за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.

В срок до 15.08.2011 г. включително, кандидатите могат да подават предложения за финансиране на инфраструктурен изследователски проект в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 11, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки - http://mu-sofia.bg/.”

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ОТ ТУК

КОНКУРС «Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения»

Медицински университет – София обявява КОНКУРС «Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения» за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.

В срок до 15.08.2011 г. включително, кандидатите могат да подават предложения за финансиране на изследователски проект в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 11, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки - http://mu-sofia.bg/.”

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ОТ ТУК