ГРАНТ 2011

Медицински университет – София обявява КОНКУРС ГРАНТ ‘2011

за научни екипи, ръководени от член на академичния състав, базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност) за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.
Срок за подаване на документите от 14 март 2011 г. до 15 април 2011 г. вкл. Предоставяме:

УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите ОТ  ТУК

    Документите се подават в Ректората на Медицински университет – София, отдел „Наука”, стая 13 на 12 етаж в сградата на НЦООЗ (Центъра по хигиена) най-късно до 15.04.2011 г. – 16,00 часа в запечатан плик.
Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева и Юлия Атанасова.