Стипендии за ДОКТОРАНТИ и СТУДЕНТИ за учебната 2011/2012 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви уведомява, че
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии за ДОКТОРАНТИ и СТУДЕНТИ за учебната 2011/2012 год.

Крайният срок за кандидатстване е съответно:

ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ: 5 АПРИЛ 2011г.;
ЗА ДОКТОРАНТИ: 29 април 2011Г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване:

http:www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d’offres/ - за професионален стаж

http:www.auf.org/regions/Europe-centrale-orientale/appels-d-offres/ - за докторанти

За допълнителна информация  и тел: 02 / 946 10 75 – г-н Петър Топарев или 02 / 91 52 138 – г-жа Е. Христова