МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че в МОМН е получено писмо-покана за участие в 14-тия Международен средиземноморски младежки фестивал, който ще се проведе от 17 до 21 май в Анталия.
Подробна информация за проявата и оформяне на заявките може да бъде намерена на следния адрес:
http://festival.akdeniz.edu.tr