Австрийско-Български летен колеж

Отдел "МИУП" съобщава, че 20 студенти от България могат да задълбочат знанията си по немски език в Австрийско-Български летен колеж marinm2@lycos.com 29/07-17/08, Благоевград и Варна

Могат да кандидатстват всички редовни студенти, без такива с немска филология и завършили немска езикова гимназия.

Необходими документи:

  1. CV -1 страница разпечатка с посочване  на обратна връзка  (e-mail, телефон) и с една снимка, паспортен формат.
  2. Мотивационно писмо за участие в Австрийско-Българския летен колеж.
  3. Академична справка с данни за успеха от следването ( оригинал )
  4. Копие на дипломата за средно образование и други дипломи от завършени курсове с брой часове по немски език.
Всички документи да са на български език.

Срок за подаване на документи е от 1 май до 10 юни 2011 година.

Разходите по обучението и престоя /нощувки, закуска и обяд, без вечеря/ и екскурзии са за сметка на стипендии на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.

Заплаща се само такса участие в размер на 50 евро на място от одобрените и потвърдили участието си кандидати.

Кандидатурите се изпращат на адрес:

Пловдив 4000,  ул. "Иван Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Катедра Немска филология      За Татяна Деканоидзе
Лице за контакт: Маг. Мирослава Краева   e-mail: mirabul@yahoo.com

Фейсбук: Osterreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg /Австрийско-български Летен Колеж