УКАЗАНИЯ

 

 

Критерии за оценка на писмените работи по Биология от предварителния кандидат-студентски изпит, проведен на 17.03.2018 г.