КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2011»

Медицински университет – София обявява КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2011» за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.

В срок до 15.08.2011 г. включително, кандидатите могат да подават предложения за финансиране на инфраструктурен изследователски проект в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 11, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки - http://mu-sofia.bg/.”

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ОТ ТУК