За девета поредна година стипендии на Фондация "ЕВРИКА"

Отдел "Международна интеграция и университетска политика на МУ - София съобщава: 

За девета поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определя студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в десет области, между които Медицина и биология на името на акад. Методи Попов.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация "Еврика" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн.добър 5.00 и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2011/2012 година.

Правилата за отпускане на стипендии на студенти и необходимите документи за кандидатстване могат да се видят на www.evrika.org, рубриката "Акуално".

Срокът за подаване на документи е от 01 септември 2011 до 15 октомври 2011 година.

За допълнителна информация и уточнения можете да звъните на 02 9813799, 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org.