Медицински Университет – София съучредител на Alliance for Oral Health Across Borders

Медицински Университет – София
съучредител на Alliance for Oral Health
Across Borders

На подготвителна работна среща, състояла се в края на м. Август 2010 г. на „Златни пясъци”, МУ – София – представлявана от Ректора  - Проф. Д-р В. Митев беше отправена покана Медицински университет - София да стане съучредител в създаването на Alliance for Oral Health Across Borders.
 
Първият симпозиум и подписването на учредителната харта на Международния съюз за здраве в устната кухина се състоя на 3 и 4.VІІІ. 2011 г. в Temple University – град Филаделфия, щат Пенсилвания, САЩ.
Представители на Медицински университет – София – Проф. Д-р Радомир Угринов – Заместник Ректор и Проф. Д-р Радослав Гърчев – Ръководител отдел „Международна интеграция и университетска политика” подписаха учредителната харта.

Делегати от 20 страни и 20 декани на факултети по дентална медицина от САЩ подписаха Хартата на Международния съюз за здраве в устната кухина и се ангажираха в дейностите и целите на Съюза за създаване на „мостове към мир чрез здраве в устната кухина”  част от общото здраве, подобряване на благосъстоянието на хората по света и развитие на международното сътрудничество между участниците в Съюза.