Конкурс за млади учени за едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси

Отдел МИУП при МУ София съобщава:
 
Конкурс за млади учени за едномесечно обучение във високотехнологични  научни комплекси.
Повече на сайта на МОМН, раздел "Наука" :  http://www.minedu.government.bg/news-home