Стипендии на ДААД и МФ "Св.Св. Кирил и Методи"

Отдел МИУП при МУ София съобщава:

Стипендии на ДААД и МФ "Св.Св. Кирил и Методи"
Повече на: 

www.cmfnd.org

http://www.daad.de