ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /СЕУЛ/

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /СЕУЛ/

 

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че на 30.09.2011 г. беше официално подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Корейския Университет /Сеул/, който е един от водещите университети в Азия.

Основан в далечната 1905 година, Корейският Университет е един от най-старите и реномирани университети в Корея.

В момента университетът обединява 22 колежа, 23 висши училища (включително по медицина с медицински център) и 124 научни центъра, където се обучават 35 000 студенти. Най-известни, с висок рейтинг и качество са висшите училища по медицина, право и бизнес администрация.

Подписаният официален документ дава възможност за активно сътрудничество в областта на обучението и научната дейност на двете институции. От друга страна, той  може да бъде в основата на други договори за обмен на студенти и преподаватели, както и на съвместна работа по международни проекти.