ТЕМПУС IV

ТЕМПУС IV

Четвърта фаза на програмата „Темпус”, която обхваща времето 2007 – 2013 години.
Целта на програмата е реформа във висшето образование  чрез международно университетско сътрудничество.

Могат  да участват признати от държавата публични или частни висши учебни заведения от страните-членки на ЕС и страни-партньори от съседни на Европейския съюз страни и бившите съветски републики от Средна Азия.
Допустимите дейности са съвместни проекти на национално и междудържавно ниво.
Повече информация на http://eacea.ec.europa.eu/tempus