Процедура за участие ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподавателска мобилност по програма Еразъм

Преподавателите от МУ-София могат да участват в преподавателска мобилност по програма Еразъм  , в университетите, с които МУ-София има подписани двустранни споразумения. Списък на тези европейски университети виж тук.
Преподавателските мобилности с цел преподаване или с цел обучение са с едноседмична продължителност.
Относно процедурата по кандидатстване и всички подробности по осъществяване на мобилността, молим, обърнете се към офис Еразъм на МУ-София

Необходими документи за кандидатстване и отчитане:

ЕR1

виж контакти.