Франкофонската организация обявява награда за млад учен

Франкофонската организация обявява награда за млад учен /не по-възрастни от 40 години/.

Подробности за тази награда  и формуляри за кандидатстване се намират на:

http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/

http://formulaires.auf.org