Филиал – Враца

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  - СОФИЯ ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” - ВРАЦА
УДЪЛЖАВА  ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД.

Специалности:
„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия” и „Лекарски асистент“

Срок за подаване на документи:
от 03.08.2017 г. до 03.09.2017 г.

Необходими документи:
Диплома за завършено средно образование - копие и оригинал, лична карта -копие и оригинал.

Дата на провеждане на изпита:
04.09.2017 г. – от 09.00 ч.
08.09.2017 г. – от 09.00 ч.

Начин на провеждане на изпита:
Решаване на етична задача
/Учебник „Етика и право“ за Х клас, издателство „Анубис“, раздел Етика/

Място за подаване на документите:
гр. Враца, Университетски комплекс, Корпус I, ет. 2, стая № 203
Учебен отдел -  тел.092/645176
от 8.00 ч. до 16.30 часа /от понеделник до петък/


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” - ВРАЦА

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Редовна форма на обучение. Продължителност на обучението 8 семестъра /4 години/

Специалности:

„Медицинска сестра”, „Акушерка” , „Трудотерапия” и „Лекарски асистент”

Срок за подаване на документи:

от 01.06.2017 г. до 24.07.2017 г.

Необходими документи:

Диплома за завършено средно образование - копие и оригинал.
Лична карта -копие и оригинал

Дата за провеждане на изпита:

26.07.2017 г. – от 09.00 ч.
27.07.2017 г. – от 09.00 ч.
28.07.2017 г. – от 09.00 ч.

Начин на провеждане на изпита:
Решаване на етична задача
/Учебник „Етика и право” за X клас, издателство „Анубис”, раздел Етика/

Документите се подават в

гр. Враца, Университетски комплекс, Корпус I, ет. 2, стая № 203,Учебен отдел- тел.092/645176

от 8.00 ч. до 16.30 часа /включително събота и неделя/