Филиал – Враца

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  - СОФИЯ
ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” - ВРАЦА
ОБЯВЯВА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Редовна форма на обучение.Продължителност на обучението 8 семестъра /4 години/
Специалности: „Медицинска сестра”и „Акушерка”
Срок за подаване на документи: от 05.02.2018 г. до 05.04.2018 г.
Необходими документи: Диплома за завършено средно образование - копие и оригинал/ не важи за ученици, които ще се дипломират през настоящата учебна година/. Лична карта -копие и оригинал
Дата за провеждане на изпита: 11.04.2018 г. – от 09.00 ч.
Начин на провеждане на изпита:
Етика – писмен тест /Учебник „Етика и право” за X клас, издателство „Анубис”, раздел Етика/
Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит, могат да се явят и на редовния конкурсен изпит през месец  юли 2018 г.
При образуването на състезателния бал се вземат по-високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит.

ПРИЕМ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Задочна форма на обучение
Специалности: „Здравословно и диетично хранене”
Продължителност на обучението:
    • 3 семестъра след ОКС „бакалавър” на специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия”, „Лекарски асистент”,  „Кинезитерапия”, „Здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”
    • 4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Фелдшер”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве”.
Необходими документи:  Диплома за завършено висше образование ОКС„бакалавър” или „професионален бакалавър” - копие и оригинал. Лична карта -копие и оригинал.
Класирането се извършва по успеха от дипломата
Прием на документи  от 05.02.2018 г.

Документите се подават в гр. Враца, Университетски комплекс, Корпус I, ет. 2, стая № 204,Учебен отдел- тел.092/645176