Семинар за новости в социално значими болести на съвремието

Отдел „Международна интеграция и университетска политика”
съобщава, че :

На 25-26.09.2012 г. от 13,30 ч. в Аула „Максима” на болница „Св. Екатерина” ще се състои среща с изявени американски клиницисти и преподаватели. Те ще изнесат лекции за новости в социално значими болести на съвремието.

 

На 25.09.2012 г.

  • 1.  Incretin Therapy and Type 2 Diabetes Mellitus.  (by Dr. Andrew Sanders)
  • 2.  Patient Centered Management of Type 2 Diabetes Mellitus.  (by Dr. Andrew Sanders)

На 26.09.2012 г.

  • 3.  Tracheal Stenosis and Airway Reconstruction  (by Dr. Paul Weinberger)
  • 4.  Recurrent Respiratory Papillomatosis  (by Dr. Paul Weinberger)

Осигурен е симултанен превод.
Ще имате възможност да задавате конкретни въпроси, свързани с темите.