Стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната година 2013/2014 година.

Отдел „МИУП” на МУ-София съобщава че:

Министерството на образованието, младежта и науката  обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната година 2013/2014 година.

Краен срок за подаване на документи в деловодството на МОМН е
12 декември 2012 година.

Повече информация на сайта на МОМН: http://www.minedu.government.bg