ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ

ВАЖНО!!!
ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ!!!

От днес, 17.12.2012 г. стартира кампанията за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2012 / 2013 година по проект BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Цялата необходима информация, относно процедурата по кандидатстване, както и графика за провеждане на кампанията ще намерите в раздел „Международна интеграция – Новини и събития” както и на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg