СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ

 СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ

 

Уважаеми студенти, отдел „МИУП” на МУ-София ви информира за възможност за кандидатстване за стипендии, отпускани от френското правителство за професионален стаж във Франция.

Стажовете са с продължителност от 1 до 3 месеца.

Срок за кандидатстване : 29 март 2013 г.

За стипендия могат да кандидатстват докторанти и студенти в последна година на обучение.

Повече информация както и изтегляне на формуляри за кандидатстване на :

http://formulaires.auf.org/ : Appels d’offres en cours – Demande de mobilite de Stage professionnel 2013