КАМПАНИЯ за кандидатстване за Европейски стипендии - летен семестър на учебната 2012 / 2013 година

За да получите подобра информация относно кандидатстването за Европейски стипендии - летен семестър на
учебната 2012 / 2013 година и графика за провеждане на кампанията, моля, натиснете ТУК.