Университетът на град Павия, Италия, отпуска дванадесет стипендии за 2014 г.

Университетът на град Павия, Италия, отпуска дванадесет стипендии за 2014 година  за специализация с продължителност 4-10 седмици.

  • Срокът за подаване на документи е 30 юни 2013  година.

Информация за стипендиите може да се получи на страницата на CICOPS:

http:///www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/cicops/cicops-scholarships.htm

или на страницата на Университета на град Павия:

http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/cicops/cicops-scholarships.html