ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2013 год.

Във връзка с участието на студенти от Медицински университет – София в проект „Студентски практики“

, Ви уведомяваме, че договорите на ПРАКТИКАНТИТЕ се представят за подпис от Ректор – най-малко 5 работни дни преди началото на практиката в Ректората на МУ-София, ХІІ етаж, стая № 16. 

Необходимо е да представите 4 екземпляра на горепосочения договор.