Кампания за кандидатстване за европейски стипендии за зимен семестър на учебната 2013 / 2014 година

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява, че
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

за кандидатстване през  зимния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Кампанията ще протече при следните условия: