Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.

Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

Медицински университет-София е най-престижното и най-авторитетното висше училище у нас, сочи проучване на Европейското общество за защита правата на човека.
В изследването са били включени 51 легитимни ВУЗ-а в страната. Те са класирани на базата на мониторинг и проведени анкети в периода февруари 2013 г. – януари 2014 г. Използвани са обективните критерии, прилагани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Университетите са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система. Само Медицински университет-София е получил отличен 10.
Една от причините за високата оценка на МУ-София е активният диалог между академичното ръководство и студентите. Основен плюс на университетът е ръстът на чуждестранните студенти. В момента те са около 38% от всички възпитаници на МУ-София. Те носят огромни приходи в бюджета на университета. Наред с другите дейности МУ-София предлага и изнесено обучение в чужбина. Друго предимство в дейността на университета е и привличането на изявени специалисти от университетските болници като преподаватели.