Кандидатстване за получаване на финансова подкрепа с цел участие в научни форуми

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява, Асоциацията на франкофонските университети,  отвори  процедури  за:

Кандидатстване за получаване на финансова подкрепа с цел участие в научни форуми. Това финансиране е насочено към изследователи, преподаватели и студенти, които могат да участват активно в конкретна научна франкофонска проява ( конгрес, колоквиум, научни дни и т.н.)

Цялата необходима информация и формулярите за кандидатстване ще намерите на следния сайт :

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/soutien-la-participation-aux-manifestations-2014/

студентска мобилност с цел професионален стаж. Критерийте, на които трябва да отговарят кандидатите и формуляри за кандидатстване ще намерите на следния сайт:

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-de-stage-professionnel/

Срокът за подаване на документи  е 28 февруари 2014 г.

При необходимост от допълнителна информация :

г-жа Е. Христова, 02 / 91 52 138