За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект „Студентски стипендии”

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

За по вече информация натисни ТУК.