ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”   

Медицински университет – София

                                       

 

 На 23 април 2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Аулата на СБАЛ „Св.Екатерина” ще се проведе информационен ден за: студенти, докторанти и преподаватели