Австрийско-български летен колеж от 1 до 20 август 2014 в Благоевград и Варна

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава следното: 

 

Виенският университет организира Австрийско-български летен колеж от 1 до 20 август 2014 в Благоевград и Варна. Набират се 20 студенти от български университети, изучавали немски най-малко 100 учебни часа. Всички разходи се поемат от организаторите.

Лице за контакт: магистър Мирослава Краева sommerkolleg@yahoo.com