Словашката република предоставя възможност за стипендии за чуждестранни студенти, преподаватели и научни сътрудници

 „Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава следното: 

Словашката република предоставя възможност за стипендии за чуждестранни студенти, преподаватели и научни сътрудници.  

Крайният срок за изпращане на молби за получаване на стипендия за академичната 2014/2015 година е 31 октомври, 16:00 часа. 

Повече информация на: www.stipendia.sk и www.scolarships.sk