Кампания за кандидатстване за финансиране

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София уведомява всички докторанти, ползващи френски език и техните научни ръководители, че:

тече кампания за кандидатстване за финансиране чрез проекти на прояви, предназначени за докторанти и научните им ръководители.

Краен срок за кандидатстване: 30 януари 2015 г.

Повече информация и формуляри за кандидатстване :
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/seminaires-doctoraux-appel-projets/