Медицински университет София – пръв от първите


Медицински университет - София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, шеста поред рейтингова класация на висшите училища у нас за 2016 г. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

Информационни материали: