След-докторска програма „Йожен Йонеско”

Правителството на Румъния предлага стипендии за научна работа по докторска и след-докторска програма „Йожен Йонеско” за академичната 2014-205 година.

Програмата е насочена към изследователи и тези с диплома на доктор от страни- членки на Международната франкофонска организация.
 
Повече информация на:

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-eugen-ionescu-14-15-appel