Високи постижения в научната област (Excellent Science)

Дейностите са насочени към засилване и разпространение на постиженията на европейската научна сфера и консолидиране на изследователската общност. Целта е европейската иновационна и изследователска система да стане по-конкурентна в глобален аспект.

За повече информация относно програмата:    
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science

За отворени процедури, събития, новини, публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science#Newsroom