Европейски съвет за научни изследвания (European Research Council)

Схемата подкрепя изследвания на границата на познанието, междудиспциплинарни и новаторски идеи в нови или възникващи научни области, които предлагат неконвенциални и иновативни подходи. Тук високите научни постижения  са главен критерий за финансиране на проекти.
        
За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Article

За отворени процедури, новини, успешни истории:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Newsroom

За съществуващите схеми на финансиране:
http://erc.europa.eu/funding-schemes