Бъдещи и навлизащи технологии (Future and Emerging Technologies)

Eвропейската комисия финансира дейности, от които се очаква да открият радикално нови технологии, чрез сътрудничеството на напреднала мултидисциплинарна наука и авангардно инженерство. 

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Article

За отворени процедури, новини, събития и публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Newsroom