Индивидуални стипендии за дейности по програма Мария Склодовска-Кюри на Хоризонт 2020

Отдел МИПФ  информира, че на 12 март 2015г. стартира процедура за набиране на проектни предложения за индивидуални стипендии (Individual fellowships) за опитни учени. Съществуват европейски или световни стипендии.

  • 1. Европейските стипендии

Те са насочени към опитни учени, с 4-годишен изследователски опит, като организацията домакин може да бъде само в Европа. Продължителността на проекта е между 12-24 месеца и се подготвя съвместно от изследователя и организацията домакин. За успеха на проекта решаваща роля има научния капацитет на институцията домакин, която е бенефициент. Тя определя супервайзър по проекта до подписване на договор и назначава изследователя на трудов договор.
Трансферът на знания е престой „secondment” в друга организация, партньор по проекта, между 3-6 месеца.

  • 2. Световни стипендии (Global Fellowships)

Програмата е за опитни учени, за период между 24-36 месеца. Организацията домакин е бенефициент и назначава на трудов договор изследователя. Организацията партньор може да е във всеки сектор на икономиката,  но не е бенефициент, не назначава  и не подписва “grant agreement” с ЕК.

Програмата се разработва съвместно за изпълнение на конкретен научен проект, участие в конференции, публикации, трансфер на знания “secondment” до 6 месеца в страна от ЕС, като трябва да се аргументира с какво този престой ще допринесе за проекта.

Бюджет: 4650 евро на месец за изследователя, като има допълнителни добавки за мобилност и за семейно положение. Тази сума се коригира с коефициент за страната домакин. Организацията бенефициент получава 800 евро/месец за изследвания, обучение и изграждане на мрежи и 650 евро/месец за мениджмънт  и непреки разходи.

Крайния срок за подаване на проекти е 10 септември 2015г.

За повече информация:
Антоанета Матеева
Национално контактно лице за дейности Мария Склодовска – Кюри
mateeva@cu.bas.bg

Полезни връзки:

IF Guide: http://issuu.com/luxinnovation/docs/how_to_write_a_winning_msca_proposa?e=0/10598150 
http://ec.europa.eu/msca 
http://ec.europa.eu/rea 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
http://horizon2020.mon.bg/

H2020 helpdesk /Research Enquiry Service (RES):
http://ec.europa.eu/research/enquiries 
European IPR Helpdesk:
http://www.iprhelpdesk.eu/