Договор за академичен обмен и сътрудничество, подписан между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София.

 На 14 май 2013г. бе подписан договор за сътрудничество между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София, в лицето на Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc, ректор на МУ-София и проф. Радомир Угринов, MD, PhD, DSc, зам.ректор на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” и съответно от Кенджи Наканаши, M.D., PhD, президент на колежа Хього и Хирото Мива, MD, PhD, директор на центъра за Международни програми.  Целта на договора е да развива научното сътрудничеството , обмена на академични материали, студенти, изследователи и преподаватели.