Договор за сътрудничество между Солунския университет Аристотел в Гърция и Медицински университет-София

На 29 септември 2010 ректорът на МУ-София Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc и ректорът на Солунския университет Аристотел , Проф. Янис Милопулос подписаха договор за сътрудничество между факутетите по медицина, дентална медицина и фармация на двата университета.