Договор за сътрудничество между Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара, Румъния и Медицински университет- София.

На 10 декември 2010 г. ректорите на Медицински университет-София и Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара,  Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc и проф. д-р Стефан Драгулеску подписаха договор за сътрудничество в сферата на образованието, а именно между факултетите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве. Договорът насърчава обмена на студенти и преподаватели, както и инициативи за развитието на съвместни програми и научни изследвания.