Договор между ХО „Алем Таджир” (Туркменистан) съвместно с Консорциум „Бултуркстрой”(България) и Медицински университет-София

Съглашението за сътрудничество инициира механизъм  за по-нататъшно коопериране в сферата на образованието и научните изследвания между двете институции. Първия етап в реализирането му представлява разработване на програма за обучение в чужбина, обмен на завършили студенти, факултетни членове и научен персонал, с цел създаване на съвместна академична програма.