Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Chaudhary Charah Singh University, Meerut, Индия и Медицински университет-София

Договорът създава механизъм и насърчава научно-изследователското сътрудничество и обмена на преподаватели и студенти между двете институции.