Договор за сътрудничество със Санкт-Петербургския държавен медицински университет

 Медицински университет-София и Санкт-Петербургския държавен медицински университет подписаха договор за обучение на докторанти и изследователи по индивидуални програми, базирани на акредитирани учебни планове на двата университета.