Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София

 Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София