Стипендии на Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ”

Отдел МИПФ информира, че Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ” обявява конкурси за стипендии през учебната 2016 – 2017 година, с краен срок за кандидатстване 08 май 2015 год. Повече информация и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.fulbright.bg/bg/p-Konkursi-za-stipendii-v-Sasht-USA-28/