Стипендии на Международна фондация "Мацумае"

Отдел МИПФ информира, че Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 - март 2017 година. Приоритетните области за научни изследвания са естествени науки и медицина. Краен срок за кандидатстване 31 август 2015 год. Повече информация, изисквания и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Информационни материали: