Стипендии

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 2018 година

AUF стипендии за професионален стаж през 2018 година

Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Франкофонски фестивал на студентите - 2017

AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2018

Конкурс "Prix du mémoire universitaire francophone"

Пети регионален Фестивал на студентите франкофони 2016 год.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

 Финансиране на международна мобилност за академичен или научен стаж

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Френския институт в България предоставя стипендии на френското правителство за:

Мобилност на млади научни работници за краткосрочен престой на докторанти и млади изследователи ( до 35 години), с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни. 

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр  Dossier de bourse d’études  / Dossier de bourse de stage
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 •  кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 •  служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 •  или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащи кандидата с упоменат периода на пребиваване
 • копие на личната карта

Сроковете за кандидатстване се осъществяват на три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември. 

За повече информация: 

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-nauchni-rabotnici/ 

За контакти:

Г-жа Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Докторантура под  двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан. 

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
 • копие на личната карта

За повече информация: 

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-nauchni-rabotnici/ 

За контакти:

Г-жа Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg