Проекти

Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през 2017 г., която да се проведе на френски език. Финансирането включва разноските за участие на учени от Централна, Източна и Южна Европа, които представят доклад на събитието, издаването и разпространението на сборник с доклади (за предпочитане на електронен носител), както и разходите за преводачески услуги на френски език.
Крайният срок за подаване на формуляр за участие е 3 месеца преди началото на проявата и в продължение на цялата 2017 г.
За повече информация, представяне на програмата, както и формуляр за кандидатстване:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/  или
С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и colloques-eco@auf.org.

Организиране на франкофонски семинари за докторанти 2016г.

Настоящата покана има за цел да подпомага организирането на докторантски семинари от консорциум от три институции в три различни държави, като най-малко две от тях се намират в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е максимум 12 месеца, а бенефициенти могат да бъдат научния ръководител и докторанта. Краен срок за подаване на предложения е 15 февруари 2016г. 

 
Документацията за покана 2016г. е на разположение на следния уебсайт:

Подкрепа за организиране на франкофонски научни прояви през 2015г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Агенцията на франкофонските университети финансира организирането на научни прояви, като поема  разходите за транспорт отиване и връщане и дневните разходи на изследователи от Централна и Югоизточна Европа  за участието им в научна проява (симпозиум, семинар, научни дни, летен университет), както и разходи за публикуване и издаване на сборник с доклади на френски език, за превод и симултанен превод от и на френски език по време на събитието.

Сроковете за подаване на формуляр за участие: 31 декември 2015 или 3 месеца преди началото на проявата.

За повече информация, условия и формуляр за кандидатстване:
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-dans-leco/  

Контакти:
Cornelia Robu
cornelia.robu@auf.org

Подкрепа за участие във франкофонски научни прояви през 2015г.

 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Университетската агенция на франкофонията (AUF) предоставя финансова подкрепа на изследователи от Централна и Източна Европа за участие във франкофонски научни прояви (конгреси, конференции, научни дни).

Срокът за подаване на формуляр за участие е 6 седмици преди началото на събитието, като Агенцията може да предостави дневни за максимум 5 дни, транспорт отиване – връщане и застраховка. Препоръчително е да има съфинансиране.

Регламент за участие (на френски език)

Формуляр за кандидатстване 2015 (на френски език)  

За повече информация:

https://www.auf.org/appels-offre/soutien-la-participation-aux-manifestations-scient/ 

За контакти:

Симеон Манолов, Експерт в Отдел „МИПФ”

Тел. +359 2 9152 138

smanolov@mu-sofia.bg 

Г-жа Корнелия Робю

cornelia.robu@auf.org  

 

Франкофонски конкурс за студенти „Разкажи ми за науката”

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира конкурс под наслов "Разкажи ми за науката!". Целта на този конкурс е да популяризира науката сред студентите и широката публика, в частност науката на френски език.
Идеята е да се създаде кратко видео, до 3 минути, от екип от студенти, в което те обясняват по разбираем начин за широката общественост една научна концепция. Наградата е 3 mini i-Pad, а срока за участие е 6 март 2017.
Цялата необходима информация е на уебсайта на AUF:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/