Области и дейности

Хоризонт 2020 в сферата на медицината и здравето

Високи постижения в научната област (Excellent Science)

Дейностите са насочени към засилване и разпространение на постиженията на европейската научна сфера и консолидиране на изследователската общност. Целта е европейската иновационна и изследователска система да стане по-конкурентна в глобален аспект.

За повече информация относно програмата:    
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science

За отворени процедури, събития, новини, публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science#Newsroom

 

Европейски съвет за научни изследвания (European Research Council)

Схемата подкрепя изследвания на границата на познанието, междудиспциплинарни и новаторски идеи в нови или възникващи научни области, които предлагат неконвенциални и иновативни подходи. Тук високите научни постижения  са главен критерий за финансиране на проекти.
        
За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Article

За отворени процедури, новини, успешни истории:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Newsroom

За съществуващите схеми на финансиране:
http://erc.europa.eu/funding-schemes

 

Бъдещи и навлизащи технологии (Future and Emerging Technologies)

Eвропейската комисия финансира дейности, от които се очаква да открият радикално нови технологии, чрез сътрудничеството на напреднала мултидисциплинарна наука и авангардно инженерство. 

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Article

За отворени процедури, новини, събития и публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Newsroom

Дейности по програма Мария Склодовска Кюри

Предлага се подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

За отворени процедури за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 

Европейски научно-изследователски инфраструктури