Меморандум за сътрудничество между Казахстански национален медицински университет и Медицински университет – София

Което предвижда двустранно сътрудничество посредством провеждане на съвместни академичен обмен, лекции, образователни програми и научни изследвания.